Contactar

C/Torrefigueras 37, 08830 Sant Boi del Llobregat
Tel. 93 640 04 25 • Fax. 93 630 72 89
massoni@massonisl.com

Camp obligatori.
Camp obligatori.El format no és correcte.
Camp obligatori.
Casella obligatoria.


Avís sobre la protecció de dades personals

Massoni S.L. incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat.

Massoni S.L. no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l'adreça postal o a la de correu electrònic de Massoni S.L.

 
Massoni SL   •  Torrefigueras 37   •  08830 Sant Boi del Llobregat   •  Tel. 93 640 04 25   •  Fax. 93 630 72 89   •  massoni@massonisl.com